Čestitamo godišnjicu:
EMPORIUM-RN TRGOVINSKA RADNJA  1 - godišnjica
VILLA VIA TOUR TURISTIČKA AGENCIJA  6 - godišnjica