Cena postavljanja banera na glavnoj i oglasnoj strani, kao Vaše reklame, iznosi:

Za 6 meseci:     1900 din
Za 12 meseci:   2900 din

(STARI KLIJENTI NAŠE FIRME IMAJU PRAVO NA 6 MESECI BESPLATNOG OBJAVLJIVANJA OGLASA:
Dovoljno je da popune formu za porudžbinu i donesu u TREND svoj logo i eventualne fotografije koje žele da objave na reklamnoj stranici)

PORUDŽBENICA OGLASNOG PROSTORA
(BANER NA PRVOJ STRANI I REKLAMA)

PIB:

Naziv firme:

Lice za kontakt:

Telefon:

Da li imate grafičke priloge za reklamu (logo firme, fotografije, urađenu reklamu i sl):


Nazad