+ Veća slova | - Manja slova

Naziv:  RATAR-PROMET DOO
Vrsta:  Pravno licePIB:  100329807Datum osnivanja:  27.09.2007.
Status:  AktivnaMatični broj:  08620555

Adresa:   21220     Bečej     SRBOBRANSKI PUT 42
Poštanski fah:  115
Telefon:  6919380Email adresa:  ratarpromet@mts.rs
Telefon/fax:  6914717Web adresa:  
Mobilni telefon:  069691286Skype adresa:  

DELATNOST
0111    Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica     01110

KNJIGOVODSTVO
Agencija: RATAR-PROMET DOO   STAJIĆ BLAŽA   Telefon: 6919380

POVEZANA LICA
STAJIĆ JASMINAMesto:BečejStatus:RođakMobilni telefon:069691286
STAJIĆ BLAŽAMesto:BečejStatus:OsnivačMobilni telefon:
STAJIĆ MILANMesto:BečejStatus:DirektorMobilni telefon:

TEKUĆI RAČUNI
Naziv banke Broj računa
ERSTE BANK 340-27320-32
Banca Intesa 160-925597-7
UniCredit banka 170-30010003000-45
ProCredit banka 220-19135-14
Addiko Bank AD 165-5105-56
Vojvođanska banka 355-1001142-16
Credit Agricole Srbija 330-65000087-92

IZDVOJENI OBJEKTI
Naziv Adresa Telefon Datum brisanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
iznosi u hiljadama (000) dinara
zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka2013. godina2012. godina
Ukupna aktiva (AOP 024)154.004139.192
Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)00
Ukupni kapital (AOP 101), od toga:28.20322.783
    Osnovni kapital (AOP 102)337337
    Neraspoređeni dobitak (AOP 108)27.76322.343
    Gubitak do visine kapitala (AOP 109)00
Poslovni prihodi (AOP 201)292.768349.527
Neto dobitak (AOP 229)5.420730
Neto gubitak (AOP 230)00
Broj zaposlenih (AOP 605)77
Broj pripravnika00
Broj sezonskih radnika00
Ime i prezime računovođeNN
REKLAMA FIRME

Datum ažuriranja: 19.04.2018.

Vrsta promene:

Promena adrese/naziva ulice
Štampaj