+ Veća slova | - Manja slova

Naziv:  PIK-BEČEJ HOTEL BELA LAĐA A.D. - U LIKVIDACIJI
Vrsta:  Pravno licePIB:  100740842Datum osnivanja:  19.06.2001.
Status:  U likvidacijiMatični broj:  08178356

Adresa:   21220     Bečej     NOVOSADSKA 2
Poštanski fah:  18
Telefon:  Email adresa:  duskav@neobee.net
Telefon/fax:  Web adresa:  www.bela-ladja.co.rs
Mobilni telefon:  0658223555Skype adresa:  

DELATNOST
5510    Hoteli i sličan smeštaj     55110

KNJIGOVODSTVO
Agencija:       Telefon: 

POVEZANA LICA
IKAČ ĐUROMesto:BečejStatus:DirektorMobilni telefon:0648549885

TEKUĆI RAČUNI
Naziv banke Broj računa
Vojvođanska banka 355-1013436-91
AIK banka 105-6500147-80

IZDVOJENI OBJEKTI
Naziv Adresa Telefon Datum brisanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
iznosi u hiljadama (000) dinara
zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka2013. godina2012. godina
Ukupna aktiva (AOP 024)198.883201.500
Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)00
Ukupni kapital (AOP 101), od toga:181.305185.142
    Osnovni kapital (AOP 102)137.845137.845
    Neraspoređeni dobitak (AOP 108)5.0635.063
    Gubitak do visine kapitala (AOP 109)27.08023.242
Poslovni prihodi (AOP 201)48.98827.077
Neto dobitak (AOP 229)00
Neto gubitak (AOP 230)3.83711.341
Broj zaposlenih (AOP 605)2020
Broj pripravnika00
Broj sezonskih radnika00
Ime i prezime računovođeNN
REKLAMA FIRME

Datum ažuriranja: 01.01.2022.

Vrsta promene:

Likvidacija
Štampaj