+ Veća slova | - Manja slova

Naziv:  GAS DOO
Vrsta:  Pravno licePIB:  103037972Datum osnivanja:  02.04.2003.
Status:  AktivnaMatični broj:  08793590

Adresa:   21220     Bečej     ČARNOJEVIĆEVA 2
Poštanski fah:  92
Telefon:  6911429Email adresa:  gasbecej@eunet.rs
Telefon/fax:  6912945Web adresa:  www.gasbecej.co.rs
Mobilni telefon:  Skype adresa:  

DELATNOST
3522    Distribucija gasovitih goriva gasovodom     40203

KNJIGOVODSTVO
Agencija:       Telefon: 

POVEZANA LICA
VUČUR DRAGANMesto:NepoznatoStatus:DirektorMobilni telefon:

TEKUĆI RAČUNI
Naziv banke Broj računa
OTP banka 325-9500700006314-71
Banca Intesa 160-69523-57
AIK banka 105-65037-82
Vojvođanska banka 355-1056690-18
ERSTE BANK 340-29644-44
Addiko Bank AD 165-5314-11
Razvojna Banka Vojvodine 335-25336-98

IZDVOJENI OBJEKTI
Naziv Adresa Telefon Datum brisanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
iznosi u hiljadama (000) dinara
zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka2013. godina2012. godina
Ukupna aktiva (AOP 024)271.877293.393
Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)00
Ukupni kapital (AOP 101), od toga:149.655148.654
    Osnovni kapital (AOP 102)153.460152.392
    Neraspoređeni dobitak (AOP 108)1.0522.128
    Gubitak do visine kapitala (AOP 109)5.2037.280
Poslovni prihodi (AOP 201)152.558142.491
Neto dobitak (AOP 229)1.0522.128
Neto gubitak (AOP 230)00
Broj zaposlenih (AOP 605)1313
Broj pripravnika00
Broj sezonskih radnika00
Ime i prezime računovođeNN
REKLAMA FIRME

Datum ažuriranja: 09.05.2022.

Vrsta promene:

Ispravka podataka
Štampaj