+ Veća slova | - Manja slova

Naziv:  IRVA-TRANSPORT DOO
Vrsta:  Pravno licePIB:  104930209Datum osnivanja:  26.02.2007.
Status:  AktivnaMatični broj:  20273402Datum brisanja iz registra APR: 06.04.2012.

Adresa:   23210     Žitište     ŽELEZNIČKA BB
Poštanski fah:  0
Telefon:  Email adresa:  
Telefon/fax:  Web adresa:  
Mobilni telefon:  Skype adresa:  

DELATNOST
4941    Drumski prevoz tereta     60250

KNJIGOVODSTVO
Agencija:       Telefon: 

POVEZANA LICA
NICOVIĆ ĐORĐIJEMesto:NepoznatoStatus:VlasnikMobilni telefon:
JOCKOVIĆ ŽELJKOMesto:BečejStatus:DirektorMobilni telefon:

TEKUĆI RAČUNI
Naziv banke Broj računa

IZDVOJENI OBJEKTI
Naziv Adresa Telefon Datum brisanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
iznosi u hiljadama (000) dinara
zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka2013. godina2012. godina
Ukupna aktiva (AOP 024)395.374395.327
Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)00
Ukupni kapital (AOP 101), od toga:109.773111.789
    Osnovni kapital (AOP 102)8080
    Neraspoređeni dobitak (AOP 108)116.765116.765
    Gubitak do visine kapitala (AOP 109)7.0725.056
Poslovni prihodi (AOP 201)0950
Neto dobitak (AOP 229)00
Neto gubitak (AOP 230)2.0163.143
Broj zaposlenih (AOP 605)33
Broj pripravnika00
Broj sezonskih radnika00
Ime i prezime računovođeNN
REKLAMA FIRME

Datum ažuriranja: 26.02.2017.

Vrsta promene:

Stečaj
Štampaj