+ Veća slova | - Manja slova

Naziv:  QUIVOGNE RS DOO
Vrsta:  Pravno licePIB:  107785877Datum osnivanja:  29.10.2012.
Status:  AktivnaMatični broj:  20871962

Adresa:   21220     Bečej     PETROVOSELSKI PUT 2
Poštanski fah:  
Telefon:  Email adresa:  
Telefon/fax:  Web adresa:  
Mobilni telefon:  Skype adresa:  

DELATNOST
2830    Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo     

KNJIGOVODSTVO
Agencija:       Telefon: 

POVEZANA LICA
BUGARSKI DRAGANMesto:BečejStatus:ZastupnikMobilni telefon:
DUDVARSKI MIODRAGMesto:BečejStatus:ZastupnikMobilni telefon:
QUIVOGNE JEAN-JACQUES Mesto:NepoznatoStatus:DirektorMobilni telefon:

TEKUĆI RAČUNI
Naziv banke Broj računa

IZDVOJENI OBJEKTI
Naziv Adresa Telefon Datum brisanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
iznosi u hiljadama (000) dinara
zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka2013. godina2012. godina
Ukupna aktiva (AOP 024)143.49539.003
Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023)00
Ukupni kapital (AOP 101), od toga:61.67536.045
    Osnovni kapital (AOP 102)106.43639.801
    Neraspoređeni dobitak (AOP 108)00
    Gubitak do visine kapitala (AOP 109)44.7613.756
Poslovni prihodi (AOP 201)54.0630
Neto dobitak (AOP 229)00
Neto gubitak (AOP 230)41.0053.756
Broj zaposlenih (AOP 605)222
Broj pripravnika00
Broj sezonskih radnika00
Ime i prezime računovođeNN
REKLAMA FIRME

Datum ažuriranja: 15.08.2013.

Vrsta promene:

Otvaranje-početak obavljanja delatnosti
Štampaj