Čestitamo rođendan:
ĆURČIĆ GORAN -   RAŠA I MIMA TRGOVINA NA MALO OBUĆOM I ODEĆOM
HORVAT JOŽEF -   ELEKTROMEHANIČAR
JOVANOVIĆ NATAŠA -   FISKAL SZR
JOVČIĆ BORIVOJ -   BIG BLUE SZR
KUDRIĆ GORAN -   AUTO SERVIS KUDRIĆ
LENART MARGITA -   MINA-NOV TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM ODEĆOM I OBUĆOM NA TEZGAMA
MAJIĆ DRAGAN -   HIDRO-MD HIDROIZOLACIJA OBJEKATA
NOVAK ANGELA -   NOVAK COMPANY TRGOVINA NA VELIKO I MALO
VRAČARIĆ BLAGOSLAVA -   CHAPLIN SZTR