Čestitamo rođendan:
FAN RADOSLAV -   NTR SZR
FAZEKAŠ ĐERĐ -   ALATPLAST SZR
FERENC DANIEL -   STEELBEES PROIZVODNJA OSTALIH METALNIH PROIZVODA
GOMBOŠEV SMILJANA -   JELENA AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
KONTAR KRISTIAN -   KONTAR AUTOSERVIS
MESAROŠ IŠTVAN -   VAF PLAC USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU
PATAKI DANIEL -   CAFFE CLUB FLOYD UGOSTITELJSKA RADNJA
PIROŠEVAČKI VERA -   INVEST-PROJEKT DOO
RAŠKOV OLIVER -   RAČUNOVODSTVO DOO
RELIĆ ĐORĐE -   FARMA RELIĆ UZGOJ ŽIVINE
ŠARVARI ANAMARIA -   ROYAL BEAUTY AND NAILS KOZMETIČKI SALON
ŠIMON DANIEL -   DRIM-KONTO AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO