Čestitamo rođendan:
HOSOVIĆ ZORICA -   VENERA STRK
KOSTADINOVIĆ MILOVAN -   TAXI-ZO-GO TAKSI PREVOZ
LJIKAJ AGIM -   EVROPA PEKARA
MILETIĆ JASNA -   AGROFARM TRGOVINSKA RADNJA
RADOVANOV SLOBODAN -   DRUMSKI PREVOZ TERETA SLOBODAN RADOVANOV
SABO ŽOLT -   KAMENKO PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA I VEŠTAČKOG KAMENA
SAVIĆ ZORAN -   CENTAR GRADNJA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA
STOJKOV JAGODA -   VANESSA STR I KOM.RADNJA
ĐURIĆ MIRJANA -   MN-PREVOZ DRUMSKI PREVOZ ROBE, TRGOVINA I USLUGE