Prikaz aktivnih firmi u opštini Bečej po šifri delatnosti


Šifra delatnosti Naziv delatnosti Broj firmi
0000 17
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 17
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka 3
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana 1
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 3
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 1
0130 Gajenje sadnog materijala 1
0146 Uzgoj svinja 3
0147 Uzgoj živine 4
0149 Uzgoj ostalih životinja 1
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja 1
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 1
0312 Slatkovodni ribolov 7
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 2
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina 1
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 6
1041 Proizvodnja ulja i masti 3
1052 Proizvodnja sladoleda 2
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda 3
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača 24
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 2
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 3
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 3
1102 Proizvodnja vina od grožđa 2
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina 1
1105 Proizvodnja piva 1
1106 Proizvodnja slada 1
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 1
1320 Proizvodnja tkanina 1
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 1
1413 Proizvodnja ostale odeće 9
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora 2
1610 Rezanje i obrada drveta 2
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 1
1624 Proizvodnja drvne ambalaže 1
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 16
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 2
1812 Ostalo štampanje 7
1813 Usluge pripreme za štampu 1
1814 Knjigovezačke i srodne usluge 1
2011 Proizvodnja industrijskih gasova 1
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja 2
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 1
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 1
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike 2
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 3
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 3
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 1
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline 1
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo 2
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena 8
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda 1
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 2
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje 1
2561 Obrada i prevlačenje metala 3
2562 Mašinska obrada metala 22
2572 Proizvodnja brava i okova 1
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 7
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme 2
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata 4
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 1
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora 1
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika 2
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene 3
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 3
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 1
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila 1
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu 1
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica 1
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore 1
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja 1
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja 11
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta 3
3299 Proizvodnja ostalih predmeta 4
3311 Popravka metalnih proizvoda 2
3312 Popravka mašina 7
3314 Popravka električne opreme 2
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme 1
3511 Proizvodnja električne energije 1
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom 1
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija 1
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 1
3700 Uklanjanje otpadnih voda 1
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan 2
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala 4
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 12
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata 1
4312 Pripremna gradilišta 21
4321 Postavljanje električnih instalacija 8
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema 7
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu 2
4331 Malterisanje 2
4332 Ugradnja stolarije 2
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga 2
4334 Bojenje i zastakljivanje 11
4339 Ostali završni radovi 8
4391 Krovni radovi 2
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 14
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima 3
4520 Održavanje i popravka motornih vozila 58
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila 1
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila 3
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala 2
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda 1
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 1
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda 3
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 2
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje 5
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama 1
4623 Trgovina na veliko životinjama 1
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 2
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima 1
4634 Trgovina na veliko pićima 2
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima 1
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce 1
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom 4
4641 Trgovina na veliko tekstilom 1
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom 1
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo 1
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima 1
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 1
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom 5
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom 1
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom 1
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima 1
4673 Trgovina na veliko drvetom,građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 4
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje 3
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 1
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima 2
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko 23
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom 30
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 3
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama 2
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama 2
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama 1
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama 2
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 3
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 7
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama 2
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 1
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 3
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 2
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 3
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama 9
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama 3
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 4
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama 3
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 32
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama 3
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 6
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca 2
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 1
4932 Taksi prevoz 37
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 4
4941 Drumski prevoz tereta 42
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima 1
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa 1
5510 Hoteli i sličan smeštaj 2
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak 1
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 34
5621 Ketering 1
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića 28
5811 Izdavanje knjiga 2
5813 Izdavanje novina 5
5821 Izdavanje računarskih igara 1
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa 3
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa 1
6120 Bežične telekomunikacije 1
6201 Računarsko programiranje 14
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije 1
6311 Obrada podataka, hosting i sl. 1
6312 Veb portali 1
6512 Neživotno osiguranje 1
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom 4
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova 2
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina 2
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima 2
6910 Pravni poslovi 43
6920 Računovodstveni, knjigoovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje 38
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 19
7111 Arhitektonska delatnost 1
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 15
7120 Tehničko ispitivanje i analiza 6
7311 Delatnost reklamnih agencija 7
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje јavnog mnjenja 2
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti 1
7420 Fotografske usluge 9
7430 Prevođenje i usluge tumača 1
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti 2
7500 Veterinarska delatnost 9
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport 3
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 1
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara 1
7911 Delatnost putničkih agencija 4
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima 2
8020 Usluge sistema obezbeđenja 2
8110 Usluge održavanja objekata 3
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada 2
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline 6
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge 7
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška 2
8220 Delatnost pozivnih centara 1
8292 Usluge pakovanja 1
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške u poslovanju 7
8411 Delatnost državnih organa 4
8423 Sudske i pravosudne delatnosti 1
8430 Obavezno socijalno osiguranje 1
8520 Osnovno obrazovanje 8
8531 Srednje opšte obrazovanje 1
8532 Srednje stručno obrazovanje 2
8553 Delatnost škola za vozače 6
8559 Ostalo obrazovanje 11
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti 1
8621 Opšta medicinska praksa 5
8622 Specijalistička medicinska praksa 4
8623 Stomatološka praksa 6
8690 Ostala zdravstvena zaštita 2
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama 1
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama 1
8891 Delatnost dnevne brige o deci 1
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja 1
9001 Izvođačka umetnost 2
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti 1
9003 Umetničko stvaralaštvo 3
9102 Delatnost muzeja, galerija i zbirki 1
9311 Delatnost sportskih objekata 1
9312 Delatnost sportskih klubova 3
9313 Delatnost fitnes klubova 1
9319 Ostale sportske delatnosti 1
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti 6
9411 Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca 1
9412 Delatnost strukovnih udruženja 3
9420 Delatnost sindikata 6
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja 60
9511 Popravka računara i periferne opreme 5
9512 Popravka komunikacione opreme 2
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu 3
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme 11
9524 Održavanje i popravka nameštaja 1
9525 Popravka satova i nakita 1
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo 6
9601 Pranje i hemiјsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 1
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona 36
9604 Delatnost nege i održavanja tela 3
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti 3

Ukupno aktivnih firmi: 1245