Prikaz aktivnih firmi u opštini Bečej po šifri delatnosti


Šifra delatnosti Naziv delatnosti Broj firmi
0000 14
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 17
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka 4
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 2
0130 Gajenje sadnog materijala 1
0146 Uzgoj svinja 2
0147 Uzgoj živine 4
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja 1
0312 Slatkovodni ribolov 7
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 2
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina 1
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 2
1041 Proizvodnja ulja i masti 2
1052 Proizvodnja sladoleda 1
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda 3
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača 21
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 2
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 1
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 2
1105 Proizvodnja piva 1
1106 Proizvodnja slada 1
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 1
1320 Proizvodnja tkanina 1
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 1
1413 Proizvodnja ostale odeće 12
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora 2
1610 Rezanje i obrada drveta 1
1624 Proizvodnja drvne ambalaže 1
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 10
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 3
1812 Ostalo štampanje 5
1814 Knjigovezačke i srodne usluge 1
2011 Proizvodnja industrijskih gasova 1
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja 1
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje 1
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 1
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 1
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike 3
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 2
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 2
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 1
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo 2
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena 5
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda 1
2453 Livenje lakih metala 1
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 3
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 2
2561 Obrada i prevlačenje metala 1
2562 Mašinska obrada metala 18
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 5
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme 2
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata 4
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 1
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora 1
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika 2
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene 4
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 3
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 1
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila 1
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu 1
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica 1
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore 1
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja 1
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja 6
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta 4
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda 1
3299 Proizvodnja ostalih predmeta 3
3311 Popravka metalnih proizvoda 2
3312 Popravka mašina 3
3314 Popravka električne opreme 1
3511 Proizvodnja električne energije 1
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom 1
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija 1
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 1
3700 Uklanjanje otpadnih voda 1
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan 1
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala 6
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 7
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata 1
4311 Rušenje objekata 1
4312 Pripremna gradilišta 6
4321 Postavljanje električnih instalacija 10
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema 4
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu 2
4332 Ugradnja stolarije 2
4334 Bojenje i zastakljivanje 7
4339 Ostali završni radovi 5
4391 Krovni radovi 2
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 9
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima 3
4520 Održavanje i popravka motornih vozila 42
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila 1
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila 4
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala 2
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda 2
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 1
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda 3
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 5
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje 7
4623 Trgovina na veliko životinjama 2
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 2
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima 1
4634 Trgovina na veliko pićima 2
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima 1
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce 1
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom 4
4641 Trgovina na veliko tekstilom 1
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom 1
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo 2
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima 2
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 1
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom 3
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom 1
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom 1
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima 1
4673 Trgovina na veliko drvetom,građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 6
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje 3
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 1
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima 2
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko 17
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom 36
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 2
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 2
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama 1
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama 2
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama 2
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 1
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama 3
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 4
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 6
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama 2
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 1
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 2
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 2
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 3
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama 14
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama 3
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 1
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama 3
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 32
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama 3
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 6
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca 2
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 1
4932 Taksi prevoz 28
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 2
4941 Drumski prevoz tereta 38
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima 1
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju 1
5510 Hoteli i sličan smeštaj 2
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 27
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića 27
5811 Izdavanje knjiga 2
5813 Izdavanje novina 4
5821 Izdavanje računarskih igara 1
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa 2
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa 1
6120 Bežične telekomunikacije 1
6201 Računarsko programiranje 5
6311 Obrada podataka, hosting i sl. 2
6312 Veb portali 1
6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova 1
6512 Neživotno osiguranje 1
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom 6
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova 2
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima 1
6831 Delatnost agencija za nekretnine 1
6910 Pravni poslovi 38
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje 49
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 21
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 10
7120 Tehničko ispitivanje i analiza 4
7311 Delatnost reklamnih agencija 6
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje јavnog mnjenja 1
7420 Fotografske usluge 5
7430 Prevođenje i usluge tumača 1
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti 3
7500 Veterinarska delatnost 8
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara 1
7911 Delatnost putničkih agencija 4
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima 2
8020 Usluge sistema obezbeđenja 2
8110 Usluge održavanja objekata 3
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada 1
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline 5
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge 3
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška 1
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške u poslovanju 8
8411 Delatnost državnih organa 4
8423 Sudske i pravosudne delatnosti 1
8430 Obavezno socijalno osiguranje 1
8520 Osnovno obrazovanje 8
8531 Srednje opšte obrazovanje 1
8532 Srednje stručno obrazovanje 2
8553 Delatnost škola za vozače 3
8559 Ostalo obrazovanje 6
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti 1
8621 Opšta medicinska praksa 5
8622 Specijalistička medicinska praksa 3
8623 Stomatološka praksa 7
8690 Ostala zdravstvena zaštita 1
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama 1
8891 Delatnost dnevne brige o deci 1
9001 Izvođačka umetnost 1
9003 Umetničko stvaralaštvo 1
9102 Delatnost muzeja, galerija i zbirki 1
9311 Delatnost sportskih objekata 1
9312 Delatnost sportskih klubova 2
9319 Ostale sportske delatnosti 1
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti 3
9411 Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca 1
9412 Delatnost strukovnih udruženja 3
9420 Delatnost sindikata 6
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja 53
9511 Popravka računara i periferne opreme 4
9512 Popravka komunikacione opreme 1
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu 2
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme 12
9525 Popravka satova i nakita 1
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo 9
9601 Pranje i hemiјsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 1
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona 30
9604 Delatnost nege i održavanja tela 2
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti 3

Ukupno aktivnih firmi: 1068