REPUBLIČKE USTANOVE

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEČEJ
Bečej; TRG OSLOBOĐENJA 2 Telefon: 6912337
REP. ZAVOD ZA ZDRAV. OSIG. SRBIJE - FILIJALA ZA JUŽNO-BAČKI OKRUG, ISPOSTAVA BEČEJ
Bečej; GERBEROVIH 4 Telefon: 0216913814
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - ISPOSTAVA BEČEJ
Bečej; Miloša Crnjanskog 60 Telefon: 6916505
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVO
Bečej; LENJINOVA Telefon: 6912186
PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA RS - FILIJALA BEČEJ
Bečej; DANILA KIŠA 5 Telefon: 6914240
REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
Bečej; Miloša Crnjanskog 39 Telefon: 0216913766
VOJNI ODSEK
Bečej; Topolski put Telefon: 6912271