STARE RAZGLEDNICE BEČEJA

Autor:
Bojan Džigurski


Sačuvajmo od zaborava stari Bečej !

Biću srećan i zahvalan svakome ko pomogne da ovu zbirku dopunimo razglednicama koje nemam u svojoj zbirki, a upotpuniće sliku i duh starih vremena koji je živeo u našem gradu u negdašnjim vremenima.

Pošaljite ih na moj mail, ili ih lično donesite na skeniranje u Čarnojevićevu 13 u Bečeju.

Bojan Džigurski
Bečej, Čarnojevićeva 13
063 586 404
Bojan Džigurski
trend@stcable.net
Bečej 1904 LIvada na kojoj je danas Sportski centar Mladost
Bečej 1904 LIvada na kojoj je danas Sportski centar Mladost
1906 - Zadužbina Baronice Eufemije Jović (Opština)
1906 - Zadužbina Baronice Eufemije Jović (Opština)
1941.g GRADSKA KUĆA I SPOMENIK JUNAKU (KÖZSÉGHÁZA ÉS HŐSI EMLÉKMŰ ORSZÁGZÁSZLÓVAL)
1941.g GRADSKA KUĆA I SPOMENIK JUNAKU (KÖZSÉGHÁZA ÉS HŐSI EMLÉKMŰ ORSZÁGZÁSZLÓVAL)
1907.g GRADSKA KUĆA I SPOMENIK JUNAKU (VÁROSHÁZA A SZABADSÁG-SZOBORRAL)
1907.g GRADSKA KUĆA I SPOMENIK JUNAKU (VÁROSHÁZA A SZABADSÁG-SZOBORRAL)
1907.g KATOLIČKA PLEBANIJA (ALSÓVÁROSI ÚJ SZT. ANTAL-TEMPLOM ÉS PLÉBÁNIA)
1907.g KATOLIČKA PLEBANIJA (ALSÓVÁROSI ÚJ SZT. ANTAL-TEMPLOM ÉS PLÉBÁNIA)
1908.g CENTRALNA KAFANA (AZ ÚRI UTZAI KÜZPONTI KÁVÉHÁZ)
1908.g CENTRALNA KAFANA (AZ ÚRI UTZAI KÜZPONTI KÁVÉHÁZ)
1908.g BEČEJ (ÓBECSE)
1908.g BEČEJ (ÓBECSE)
1899.g ÚRI UTCZA (GOSPODSKA ULICA PA LENJINOVA PA GERBEROVIH)
1899.g ÚRI UTCZA (GOSPODSKA ULICA PA LENJINOVA PA GERBEROVIH)
1909.g PRVA BEČEJSKA ŠTEDIONICA I BANKA  (ELSÖ TAKARÉK ES HITELBANK)
1909.g PRVA BEČEJSKA ŠTEDIONICA I BANKA (ELSÖ TAKARÉK ES HITELBANK)
1910.g SZENT ISTVÁN TÉR
1910.g SZENT ISTVÁN TÉR
1916.g  TÉR (TRG)
1916.g TÉR (TRG)
1910.g TEMPLOM UTCA (Crkvena ulica)
1910.g TEMPLOM UTCA (Crkvena ulica)
1911.g POSTA
1911.g POSTA
1911.g  TISZA TISA
1911.g TISZA TISA
1911.g PÁLYAUDVAR (ŽELEZNIČKA STANICA)
1911.g PÁLYAUDVAR (ŽELEZNIČKA STANICA)
1911.g FŐ UTCAI RÉSZLET
1911.g FŐ UTCAI RÉSZLET
1911.G KIR.JÁRÁRBIRÓSÁG
1911.G KIR.JÁRÁRBIRÓSÁG
1911.g SZENT ISTVÁN TÉR
1911.g SZENT ISTVÁN TÉR
1912.g ROM.KATH.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
1912.g ROM.KATH.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
1912.g GÖR.SZERB TEMPLOM A SZERB ISKOLÁVAL (PAVOSL.CRKVA SA SRPSKOM ŠKOLOM)
1912.g GÖR.SZERB TEMPLOM A SZERB ISKOLÁVAL (PAVOSL.CRKVA SA SRPSKOM ŠKOLOM)
1912.g TEMPLOM UTCA - LEVAI ŠTAMPARIJA
1912.g TEMPLOM UTCA - LEVAI ŠTAMPARIJA
1912.g PALATA ZADUŽBINE BARONICE EUFEMIJE JOVIĆ
1912.g PALATA ZADUŽBINE BARONICE EUFEMIJE JOVIĆ
1915.g SZENT ISTVAN TER (Trg Sv.Stevana)
1915.g SZENT ISTVAN TER (Trg Sv.Stevana)
1917.g SZENT ISTAN TER (Trg sv.Stevana) PRAVOSLAVNA CRKVA
1917.g SZENT ISTAN TER (Trg sv.Stevana) PRAVOSLAVNA CRKVA
1913.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1913.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1915.g FERENCZ-CSATORNAI ZSILIP (ŠLAJZ)
1915.g FERENCZ-CSATORNAI ZSILIP (ŠLAJZ)
1913.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1913.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1916.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1916.g FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
1920.g USTAVA KRALJA PETRA
1920.g USTAVA KRALJA PETRA
1923.g BEČEJ PANORAMA (Ugao Dositejeve i Gerberovih)
1923.g BEČEJ PANORAMA (Ugao Dositejeve i Gerberovih)
1923.g BEČEJ PANORAMA (U pozadini: Sinagoga koje više nema)
1923.g BEČEJ PANORAMA (U pozadini: Sinagoga koje više nema)
1924.g STARI BEČEJ PANORAMA
1924.g STARI BEČEJ PANORAMA
1924.g OPŠTINA I ZADUŽBINA BAR.E.JOVIĆ
1924.g OPŠTINA I ZADUŽBINA BAR.E.JOVIĆ
1919.g LUKA I ČUVENA BELA LAĐA
1919.g LUKA I ČUVENA BELA LAĐA
1919.g ELEKTRIČNA BATERIJA (CENTRALA)
1919.g ELEKTRIČNA BATERIJA (CENTRALA)
1920.g IKONOSTAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
1920.g IKONOSTAS SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
1920.g SRPSKA ŠKOLA I HOTEL JAGER
1920.g SRPSKA ŠKOLA I HOTEL JAGER
1924.g SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
1924.g SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
1925.g OPŠTINSKA KUĆA I ZAKLADNA KUĆA BARONICE JOVIĆ
1925.g OPŠTINSKA KUĆA I ZAKLADNA KUĆA BARONICE JOVIĆ
1928.g TRG
1928.g TRG
1929.g KARAĐORĐEV TRG
1929.g KARAĐORĐEV TRG
1933.g KARAĐORĐEV TRG
1933.g KARAĐORĐEV TRG
1930.g SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
1930.g SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
1941.g HOTEL CENTRAL
1941.g HOTEL CENTRAL
1937.g TRG
1937.g TRG
1930.g SPOMENIK KRALJA PETRA
1930.g SPOMENIK KRALJA PETRA
1935.g. SPOMENIK KRALJA PETRA
1935.g. SPOMENIK KRALJA PETRA
1931.g RIMSKA KAT.CRKVA
1931.g RIMSKA KAT.CRKVA
1937.g OPŠTINSKA KUĆA
1937.g OPŠTINSKA KUĆA
1940.g GRADSKA KUĆA
1940.g GRADSKA KUĆA
1928.g KRALJA PETRA ULICA
1928.g KRALJA PETRA ULICA
1928.g KRALJA PETRA ULICA
1928.g KRALJA PETRA ULICA
1925.g KRALJA PETRA ULICA
1925.g KRALJA PETRA ULICA
1935.g KRALJA PETRA ULICA
1935.g KRALJA PETRA ULICA
1931.g VOJNI OKRUG I DRŽAVNA GIMNAZIJA
1931.g VOJNI OKRUG I DRŽAVNA GIMNAZIJA
KRALJEVSKA DRŽAVNA GIMNAZIJA
KRALJEVSKA DRŽAVNA GIMNAZIJA
1925 USTAVA NA KANALU KRALJA PETRA I
1925 USTAVA NA KANALU KRALJA PETRA I
1941.g HORTHY MIKLÓS UT.
1941.g HORTHY MIKLÓS UT.
1941.g ZADUŰBINA BARONICE EUFEMIJE JOVIÁ
1941.g ZADUŰBINA BARONICE EUFEMIJE JOVIÁ
1941.g HŐSÖK EMLÉKMŰVE ÉS ORSZÁGZÁSZLÓ (SPOMENIK JUNACIMA I DRŽAVNA ZASTAVA)
1941.g HŐSÖK EMLÉKMŰVE ÉS ORSZÁGZÁSZLÓ (SPOMENIK JUNACIMA I DRŽAVNA ZASTAVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
1943.g KÖZS. KÖZÉPÜLET (VOJNI OKRUG)
1943.g KÖZS. KÖZÉPÜLET (VOJNI OKRUG)
1943.g IMPERIAL SZÁLLODA (HOTEL IMPERIJAL)
1943.g IMPERIAL SZÁLLODA (HOTEL IMPERIJAL)
M.KIR.JÁRÁSBIRÓSÁG (MAĐ.KRALJEVSKI SUD)
M.KIR.JÁRÁSBIRÓSÁG (MAĐ.KRALJEVSKI SUD)
1949.g BEČEJ
1949.g BEČEJ
1908.g BEČEJ (ÓBECSE)
1908.g BEČEJ (ÓBECSE)
IMPERIAL SZÁLLODA (HOTEL IMPERIJAL)
IMPERIAL SZÁLLODA (HOTEL IMPERIJAL)
FŐ UTCZA (Glavna ulica)
FŐ UTCZA (Glavna ulica)
GLAVNA ULICA
GLAVNA ULICA
GLAVNA ULICA
GLAVNA ULICA
ÓBECSE PLÉBÁNIA UTCZA
ÓBECSE PLÉBÁNIA UTCZA
ZELENA ULICA
ZELENA ULICA
ZELENA ULICA
ZELENA ULICA
PÁLYAUDVAR (ŽELEZNIČKA STANICA)
PÁLYAUDVAR (ŽELEZNIČKA STANICA)
SZEGEDI UTCZA - SINAGOGA
SZEGEDI UTCZA - SINAGOGA
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
PIVARA
PIVARA
FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
FERENZ CSATORNA TÜRR ISTVÁN ZSILIP (ŠLAJZ)
FERENZ CSATORNA ZSILIP (ŠLAJZ)
FERENZ CSATORNA ZSILIP (ŠLAJZ)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
RÓM.KAT.TEMPLOM (RIMOKATOLIČKA CRKVA)
SZENT ISTVÁN TÉR
SZENT ISTVÁN TÉR
KARAĐORĐEV TRG
KARAĐORĐEV TRG
SZENT ISTVÁN TÉR
SZENT ISTVÁN TÉR
BÁCS-FÖLDVÁR (BAČKO GRADIŠTE)
BÁCS-FÖLDVÁR (BAČKO GRADIŠTE)

Nazad